Az IT café már többször beszámolt arról, hogy az Európai Unió adatvédelmi szakemberei elégedetlenek a Google tavaly tavasszal bevezetett új adatvédelmi szabályaival, és azt követelik tőlük, hogy alakítsák át azokat az európai adatvédelmi irányelveknek megfelelően. Mivel az amerikai cég nem hajlott azóta sem a változtatásokra, az EU nevében tavaly októberben a biztosok ultimátumot intéztek a Google-hoz.

A vállalat számára elküldött dokumentumban az adatvédelmi szakemberek 12 pontban fogalmazták meg, hogy milyen változtatásokat követelnek, ezek közül az első öt arra vonatkozik, hogy a Google világosan, részletesen és tisztán tájékoztassa felhasználóit arról, hogy személyes adataikat pontosan mire is használják fel. Emellett azt is kérték, hogy a cég egyértelmű tájékoztatást adjon arról a folyamatról, hogy az egyes szolgáltatások hogyan osztják meg egymás között ezeket az adatokat, illetve a Google minden egyes megosztás előtt kérdezze meg a felhasználót, hogy akarja-e ezt. Összességében: a személyes adatok átlátható módon történő elkülönített kezelését szeretnék elérni.

Tegnap mind a Google, mind az adatvédelmi szakemberek sajtótájékoztatót tartottak, ugyanis a az amerikai vállalat úgy döntött: mivel véleményük szerint mindenben megfelelnek az európai elvárásoknak, nem változatnak adatvédelmi szabályaikon.

Az európai adatvédelmi törekvéseket képviselő és meghatározó francia biztos az elutasításra reagálva kijelentette, hogy más biztosokkal összefogva még a nyár beköszönte előtt „megtorló intézkedéseket foganatosítanak” a céggel szemben, melyek konkrét formájáról az EU-t tanácsadással segítő független adatvédelmi csoport (Article 29 Working Party) február végi gyűlésén szavaznak.

Azt még nem tudni, hogy milyen szankciót kívánnak alkalmazni, ugyanis ez nem szorosan vett uniós akció, mivel adatvédelmi kérdésekben a tagállamok – jobb esetben a közös irányelvek alapján – önállóan döntenek. Épp ezért, a nagyobb súly miatt szorgalmazza francia adatvédelmi biztos az összefogást. Előfordulhat, hogy pénzbüntetést rónak ki a Google-ra, ám ez nem lehet akkora, mint például az uniós versenyügyekben, ugyanis a tagállamokban az ilyen büntetés maximum pár százezer dollárnyi tétel lehet, ami feltehetően nem rázná meg a céget.